Figeo

Usługi Geodezyjne

Usługi dronem dla inżynierii:

Ortofotomapa

 

Ortofotomapa z drona to fotograficzny, kartometryczny obraz rzeczywistości wykonany z zadanej wysokości. Zaletą ortofotomap wykonywanych za pomocą dronów jest niski koszt, krótki czas pozyskania oraz wysoka rozdzielczość i precyzja finalnego produktu.

Numeryczny Model Terenu

 

Numeryczny Model Terenu i Numeryczny Model Pokrycia terenu to produkty realizujące odwzorowanie wysokościowe obszaru obrazowania.

Produkt ten pozwala przeprowadzać analizy niezbędne dla:

  • projektantów i architektów – podkłady wysokościowe do projektów, przekroje terenu
  • administracji publicznej – zarządzanie kryzysowe, analizy spadków, wykrywanie obszarów zalewowych, wspomaganie planowania przestrzennego
  • kopalni odkrywkowych, składów kruszywa – umożliwia bieżącą kontrolę wydobycia oraz inwentaryzację hałd

Doświadczenie

Fachowa obsługa

}

Terminowość

Kreatywność

Nowoczesny sprzęt

Wykonujemy mapy do celów projektowych
dla małych inwestycji oraz dla dużych projektów liniowych